Přihláška na seminář

Objednávám (vyžadováno):

Jméno, příjmení, titul, funkce (vyžadováno):

2. účastník semináře (jméno, příjmení,titul, funkce):

3. účastník semináře (jméno, příjmení,titul, funkce):

4. účastník semináře (jméno, příjmení,titul, funkce):

Fakturační adresa a IČ:

Telefon (vyžadováno):

Objednávku vyplnil:

E-mail odesilatele (vyžadováno):

Poznámka:

Objednáním souhlasím s obchodními podmínkami.

Cena za seminář v Ostravě (v. s. 20210110) je 1 950,- Kč/os., cena za účast na semináři v Olomouci (v. s. 20210111) je 1 950,- Kč/os, bankovní účet vždy č. 1428510399/0800. Fakturu, obdrží účastníci až na semináři (bude na ní uvedeno, že cena byla již zaplacena formou zálohy na příslušný bankovní účet). Nebude-li cena semináře zaplacena do 5 dnů od odeslání přihlášky, může být objednateli sděleno, že akceptace jeho přihlášky byla ze strany pořadatele zrušena a potvrzena jinému zájemci, který zaslal přihlášku později.