Vyhledávání aktuálního znění všech zákonů najdete: http://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=320%2F2001

Teze, zákon o obcích, 14.10.2015

Ke stažení v PDF

Teze, zákon o svobodném přístupu k informacím, 2.10.2015

Ke stažení v PDF

Teze, úplná verze, ochrana osobních údajů, 5.9.2015

Ke stažení v PDF

Několik rad k práci se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Soubor ke stažení ve formátu PDF ZDE

Několik rad k práci se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Ke stažení ZDE

Vyhodnocení znalostních testů

Tabulka pro základní vyhodnocování výsledků znalostních testů – zákon o finanční kontrole(doporučená, každý orgán veřejné správy si může určit svoje požadavky na znalosti z této oblasti)

1) Počet bodů 18 a více – každý řadový zaměstnanec orgánu veřejné správy s praxí do 5 let

2) Počet bodů 21 a více – každý řadový zaměstnanec orgánu veřejné správy s praxí nad 5 let

3) Počet bodů 24 a více – zaměstnanec na nižším stupni finančního řízení

4) Počet bodů 27 a více – zaměstnanec na vyšším stupni finančního řízení nebo kontroly

Tabulka pro základní vyhodnocování výsledů znalostních testů – zákon o obcích

(doporučená, každý orgán veřejné správy si může určit svoje požadavky na znalosti z této oblasti)

1) Počet bodů 18 a více – každý řadový zaměstnanec zařazený do obecního úřadu s praxí do 2 let

2) Počet bodů 21 a více – každý řadový zaměstnanec zařazený do obecního úřadu s praxí delší než 2 roky

3) Počet bodů 24 a více – vedoucí zaměstnanec a jeho zástupce zařazení do obecního (městského) úřadu na nižším stupni řízení

4) Počet bodů 27 a více – vedoucí zaměstnanec a jeho zástupce zařazení do obecního (městského) úřadu na vyšším stupni řízení