Přihláška na seminář

  Objednávám (vyžadováno):

  Jméno, příjmení, titul, funkce (vyžadováno):

  2. účastník semináře (jméno, příjmení,titul, funkce):

  3. účastník semináře (jméno, příjmení,titul, funkce):

  4. účastník semináře (jméno, příjmení,titul, funkce):

  Fakturační adresa a IČ:

  Telefon (vyžadováno):

  Objednávku vyplnil:

  E-mail odesilatele (vyžadováno):

  Bankovní účet, z kterého bude účast na semináři uhrazena (vyžadováno):

  Poznámka:

  Objednáním souhlasím s obchodními podmínkami.

  Zaslat kopii formuláře na můj email.

  Cena za seminář v České Lípě 1 950,- Kč (v. s. 2022112), cena za seminář v Liberci 1 950,- Kč (v. s. 2022113), cena za seminář v Praze 2 450,- Kč (v. s. 2022114). Bankovní účet vždy č. 1428510399/0800. Fakturu obdrží účastníci až na semináři (bude na ní uvedeno, že cena byla již zaplacena formou zálohy na příslušný bankovní účet). Nebude-li cena semináře zaplacena do 5 dnů od odeslání přihlášky, může být objednateli sděleno, že akceptace jeho přihlášky byla ze strany pořadatele zrušena a potvrzena jinému zájemci, který zaslal přihlášku později.