Přihláška na seminář

  Objednávám (vyžadováno):

  1. účastník semináře (vyžadováno):

  2. účastník semináře:

  3. účastník semináře:

  4. účastník semináře:

  Fakturační adresa (vyžadováno):

  IČ (vyžadováno):

  Telefon:

  Objednávku vyplnil:

  E-mail odesilatele (vyžadováno):

  Bankovní účet, z kterého bude účast na semináři uhrazena (vyžadováno):

  Poznámka:

  Objednáním souhlasím s obchodními podmínkami.

  Zaslat kopii formuláře na můj email.

  Cena za seminář v Praze 2 850,- Kč (v. s. 2024101), cena za seminář v Olomouci 2 450,- Kč (v. s. 2024102), cena za seminář v Ostravě 2 450,- Kč (v. s. 2024103),cena za seminář v Brně 2 450,- Kč (v. s. 2024104), cena za seminář v Hradci Králové 2 450,- Kč (v. s. 2024105), cena za seminář v Pardubicích 2 450,- Kč (v. s. 2023106). Bankovní účet vždy č. 1428510399/0800. Fakturu obdrží účastníci až na semináři (bude na ní uvedeno, že cena byla již zaplacena formou zálohy na příslušný bankovní účet). Nebude-li cena semináře zaplacena do 5 dnů od odeslání přihlášky, může být objednateli sděleno, že akceptace jeho přihlášky byla ze strany pořadatele zrušena a potvrzena jinému zájemci, který zaslal přihlášku později.