DEMOVERZE - TestZOZ01 – zákon o obcích

Tento test si můžete stáhnout ZDE.

DEMOVERZE - TestZFK01 – zákon o finanční kontrole

Tento test si můžete stáhnout ZDE.

Znalostní testy - instalace

Pro řádnou instalaci programu je třeba aby jste byli v tuto chvíli přihlášeni do Windows jako správce – administrátor. Po provedení instalace můžete být přihlášeni jako běžný uživatel.

1. Spustit program SetupTest.Exe

instal-01.png

Po jeho spuštění můžete být operačním systémem Windows, v závislosti na jeho bezpečnostním nastavení, požádáni o povolení instalace a provedení změn na vašem počítači. Odklepněte prosím ANO.

Objeví se úvodní obrazovka instalačního programu.

 instal-02.png

Odklepněte prosím tlačítko Další

Objeví se další obrazovka instalačního programu, ve které máte možnost nastavit, kam se bude produkt instalovat.

instal-03.png

Doporučuje se ponechat původní nastavení do adresáře c:\Test

Odklepněte prosím tlačítko Další

Objeví se další obrazovka instalačního programu ve které máte možnost ovlivnit název přidané položky do menu Windows, sloužící ke spuštění programu po jeho instalaci.

instal-04.png

Doporučuje se ponechat původní nastavení s nastvením Test znalostí.

Po přejití na další obrazovku kliknutím na tlačítko Další máte možnost ovlivnit vytvoření zástupce pro spuštění nainstalovaného programu na pracovní ploše Windows.

instal-05.png

Doporučuje se ponechat zaškrtlé.

Po odmáčknutí tlačítka Další se objeví další obrazovka s celkovou rekapitulací nastavení instalace programu. Máte možnost se tlačítkem Zpět vrátit k jednotlivým dosud provedeným krokům a nastavení změnit. A nebo tlačítkem Další pokračovat v instalaci produktu.

instal-06.png

Nyní se objeví instalační obrazovka databázového engine nutného pro podporu běhu programu. Obrazovka je v angličtině,ale bát se jí nemusíte. Odklepněte prosím tlačítko OK

instal-07.png

V další anglické obrazovce odklepněte prosím Yes a spustí se instalace engine.

Pak následuje poslední obrazovka instalace s informacemi o dokončení instalace. Je zde zaškrtnuto spuštění programu po dokončení instalace. Pokud toto zaškrtnutí ponecháte, nainstalovaný program se automaticky spustí.

Další spouštění programu budete provádět pomocí nově vytvořené ikony na pracovní ploše vašeho počítače, nebo ze startovacího menu Windows.