Přímá odpovědnost starosty, účetní a dalších osob za řízení a kontrolu výdajů obcí, měst a příspěvkových organizací (Jihlava 22. 7. 2020)

Jihlava, Dělnický dům, Žižkova 1696/15 – datum konání 22. 7. 2020 Seminář je určen zejména starostům a místostarostům měst, obcí, a městských částí, zastupitelům, předsedům finančních a kontrolních výborů, účetním, správcům rozpočtu, ekonomům, tajemníkům a osobám,...